Meny

Trappstädning

Väl genomförd trappstädning är en källa till trivsel. Medan slarvigt genomförd trappstädning ofta blir en stor källa för irritation och missnöje. Vi jobbar med kvalificerad trappstädning för krävande uppdragsgivare som bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, fastighetsförvaltare och fastighetsägare.

Punktlig trappstädning

Vi schemalägger trappstädningen i samråd med uppdragsgivaren. Det finns fördelar i att trappstädningen konsekvent genomförs på samma dag och av samma person varje gång. Vad som passar bäst för varje uppdrag varierar. När är det viktigast att trappstädningen genomförs? Är det en fördel att den genomförs på dagtid eller kvällstid? Hur ofta ska trappstädningen genomföras? Behöver trappstädningen intensifieras under vintern? Finns det ibland behov av att beställa en extra trappstädning med kort varsel?

Personlig trappstädning

Det är viktigt att det kontinuerligt är samma person som utför trappstädningen. Det är tryggt att veta att trappstädningen genomförs med kontinuerlig kvalité. Många uppfattar våra trappstädare som en vän och trygghetsskapare i fastigheten. Ofta har varje trappstädning individuella krav och behov. En del vill t.ex. att utplacering av snittblommor ska ingå. Andra vill att trappstädningen skall inkludera skötsel av krukväxter som står i entré och trappfönster. Då är det bra att arbetet även med detaljerna sköts kontinuerligt av samma person.

Vad vill ni ska ingå i trappstädningen?

Hisstädning
Golv
Speglar
Hissdörrar på in och utsida
Rengöring av hisspår på hissgolv

Vi kan även inkludera andra utrymmen som tvättstuga, vindsområden, källargångar, soprum och övriga biutrymmen i städningen om så önskas.

Andra önskemål som t.ex. skötsel av blommor, städning av innergård m.m.